כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: