האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 712


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: