כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 710