כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?