כיצד יפעל נהג אם זמן מילוי המכלים של מערכת הבלימה באוויר מתארך?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: