איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?