באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?