מהי הסכנה שבהחלפת הילוך בזמן נסיעה בעת נהיגת רכב כבד במורד תלול?