בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בבית משפט בעבירת:

תמונה עבור שאלה 435


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: