באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?