חובת נהג רכב המוביל מטען חורג, שאין אפשרות לעקפו, היא: