מה עלול לפגוע ביעילותן ובתפקודן של חגורות הבטיחות בזמן נסיעה ברכב?