באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?

תמונה עבור שאלה 346