כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?

תמונה עבור שאלה 335