האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

תמונה עבור שאלה 300


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: