מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?