על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: