על פי התמרורים, למה יש לצפות?

תמונה עבור שאלה 254