כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?

תמונה עבור שאלה 22