בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:

תמונה עבור שאלה 198


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: