שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום: