כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר ולמגרשי משחקים?