בהמשך הדרך חלים שינויים בסדרי התנועה. כיצד תיערך לקראת שינויים אלה, כשאתה נוהג בנתיב הימני?

תמונה עבור שאלה 150


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: