מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?

תמונה עבור שאלה 148