מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?

תמונה עבור שאלה 14