מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?