על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:

תמונה עבור שאלה 1363