הכרת המערכות השונות בתא הנהג תאפשר לנהג בעת הנהיגה: