באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?