"אלכוהול מאט את יכולת התגובה של נוהג ברכב". נכון או לא?