האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של רכב המוביל מטען שלא בהתאם לחוק?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: