בהחניית הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: