כשנורית בלם עזר (חנייה) בלוח המחוונים (לוח השעונים) דולקת בעת הנסיעה: