אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

תמונה עבור שאלה 1224


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: