אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

תמונה עבור שאלה 1224