האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים?

תמונה עבור שאלה 1206