כאשר מוצב התמרור הזה:

תמונה עבור שאלה 118


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: