מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?

תמונה עבור שאלה 1154