באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?