ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי רגל סמוך לצומת: