איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

תמונה עבור שאלה 112