איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

תמונה עבור שאלה 112


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: