אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד: