כיצד יש להסיע ברכב ילד שמלאו לו שלוש שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: