בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה: