כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר בתמונה?

תמונה עבור שאלה 1027