האם מותר לאנשים להיות ברכב בעת גרירתו, מלבד הנוהג בו?