באיזה חלק של הנתמך מעמיסים מכולה שאורכה 6.10 מטרים?