האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

תמונה עבור שאלה 962