איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 955