האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?

תמונה עבור שאלה 951