מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: